Clovertheluck

Can Tho, Vietnam

1 Terms    0 Blossaries    3 Followers    11805 Viewers

Clovertheluck

Can Tho, Vietnam

1 Terms    0 Blossaries    3 Followers    11805 Viewers

Clovertheluck's Terms

RuPaul

People; Actors

RuPaul , sinh vào ngày 17 tháng tháng 11 năm 1960 tại Rupaul Andre Charles và lớn lên ở San Diego , ông là một vừa là diễn viên , ca sĩ ,vũ công , người dẫn chương trình , người ...